Did you like our social media pages?

Important Announcement 

The conference will be held online

As you know, Coronavirus disease (COVID-19) has influenced the world. It is prohibited in closed areas to hold meetings in Turkey.

Therefore, it was decided by the conference organizing committee to hold the conference on 20-22 March 2020 online, considering your health.

Participation in the conference will be in the form of online. Within the scope of the program, the opening ceremony, keynote speeches, the speeches of the participants will be held online and interactively by everyone in the form of video, audio or text chat. Likewise, participation and presentation certificates will be sent to you. In addition, abstract books and full papers will be published.

The conference program will be announced tomorrow.

Best regards

Organizing Committee 

Önemli Duyuru

Konferans Online yapılacaktır

Bildiğiniz gibi Coronavirus (COVID-19) dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye’de kapalı alanlarda toplantı yapma yasaklanmıştır.

Bu nedenle, konferans organizasyon komitesi tarafından, sizin sağlığınız düşünülerek, 20-22 Mart 2020 de yapılacak olan konferans online olarak yapılması yönünde kararı alınmıştır.

konferansa katılım online şeklinde olacaktır. Program kapsamında açılış töreni, keynote konuşmalar, siz katılımcıların konuşmaları online, ve herkes tarafından video, sesli veya yazılı chat şeklinde etileşimli bir şekilde yapılacaktır. Aynı şekilde, katılım ve presentation sertifikaları, program sizlere gönderilecektir. Ayrıca, abstract book ve full paperler yayınlanacaktır.

Konferans programı yarın açıklanacaktır.

En içten saygılarımızla

Organizasyon komitesi