Workshops

Prof. Dr. Çetin Bektaş
Gaziosmanpasa University, Turkey

Başlık: Yönetim Biliminde Çağdaş Yönelimler (Türkçe)

Özgeçmiş: Çetin Bektaş, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulundan 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalından doktora derecesi aldı. 2001-2010 yılları arasında Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde çalıştı. 2009 yılında Yönetim ve Organizasyon Dalında doçent unvanını aldı. 2010-2014 yılları arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde çalıştı. 2014 yılından buyana Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve İşletme Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Çetin Bektaş’ın yayımlanmış dört kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Dört yıldır World Conference on Business, Economics and Management Konferansının (WCBEM) başkanlığını yürütmektedir. Bunun yanında Ulusal ve Uluslararası kongrelerde danışma kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır.


Did you like our social media pages?